Uzak mysql için lokalden tünel açmak

ssh -fNg -L 3307:127.0.0.1:3306 [email protected]
ssh -fNg -L <localPort>:<remoteHost>:<remotePort> [email protected]

Sonrasında normal sunucu bilgilerini kullanır gibi kullanabiliriz.

development:
  adapter: mysql2
  encoding: utf8
  database: database
  username: root
  password: sifre
  host: 127.0.0.1
  port: 3307