Okunabilir ne kadar süre geçti

Sanirim bunu bir yerden kopyalyip, turkce hale getirmistim.


function sureHesapla($zaman,$suan,$ayrinti=2){
  $tarihler=array(365*24*60*60    => "yil",
              30*24*60*60        => "ay",
              7*24*60*60        => "hafta",
              24*60*60        => "gun",
              60*60            => "saat",
              60                => "dakika",
              1                => "saniye");
if($suan>$zaman){ 
  $gecen=$suan-$zaman;
  if($gecen<5){$cikti='5 Saniyeden daha az sure once.';}
}else{
  $gecen=$zaman-$suan;
  if($gecen<5){ $cikti='5 Saniyeden daha az sure gecmis.';}
}
$cikti=array();
$cikis=0;
if($gecen>5){
  foreach($tarihler as $sayi=>$kelime){
  if($cikis>=$ayrinti || ($cikis<0 && $sayi<60)) break;
  // ara sureyi bulalim
  $arasure=floor($gecen/$sayi);
  if($arasure>0){
      $cikti[]=$arasure.' '.$kelime;
      $gecen-=$arasure*$sayi;
      $cikis++;
  }else if($cikis>0) $cikis++;
  }
  $cikti=implode(' ve ',$cikti).' once';

}

  
return $cikti;

}
$belirliGun = strtotime('2011-09-20 17:00:43');
$suan=strtotime(date("j-n-Y H:i:s"));

echo sureHesapla($belirliGun,$suan,5);