Laravel Parse View

Bazen bir view’i parse edip sonucu kullanmak isteriz. Bunu genellikle xml dosyaları oluşturmak veya özel komut setleri oluşturmak için kullanıyorum.

$view = view()->make('folder.view',[]);
$result = $view->render();