Karakter sayısından yazıyı bölme

Standart bir bölme işinden ayrı şekilde kelimeyi bölmeden yazıyı limitler.

$whole_thing = 'This is a sample string that needs to be sampled!'; 
$n = 13; 

$first_part = strtok($whole_thing, ' ');  
while (strlen($first_part) < $n) {  
    $first_part .= ' ' . strtok(' ');  
}  
$first_part .= '...'; 
$last_part = strtok(''); 

echo 'First part: ' . $first_part . '<br />'; 
echo 'Last part: ' . $last_part . '<br />'; 
echo 'Whole thing: ' . $whole_thing . '<br />';