Docker üzerinden ana host mysql bağlantısı

Localhost yerine aşağıdaki ismi kullanmamız yeterli.

docker.for.mac.localhost