Bir dizindeki sadece dosyaları silme

Alt dizinler girmeden sadece o dizindeki dosyalari silme.

find PATH -type f -maxdepth 1 -delete