Aydaki günleri listeleme

Diyelimki 2030 ocak ayındaki günleri bir 2 haneli rakam halinde listemek istiyoruz.

function days_in_month($month, $year) {
 $num = cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN,$month,$year);
 for($i=1;$i<=$num;$i++){
     echo str_pad($i, 2, 0, STR_PAD_LEFT)."<br>";
 }
}

cal_days_in_month

Seçilen takvime ve yıla göre istenen aydaki gün sayısını geri döndürür

str_pad

Bir dizgeyi belli bir uzunlukta diğer dizgeyle doldurur. Özellikle rakamları doldurmak için ideal olabilir.


$input = "Ayran";
echo str_pad($input, 10);           // "Ayran   " üretilir
echo str_pad($input, 10, "-=", STR_PAD_LEFT); // "-=-=-Ayran" üretilir
echo str_pad($input, 10, "_", STR_PAD_BOTH);  // "__Ayran___" üretilir
echo str_pad($input, 6 , "___");        // "Ayran_" üretilir