Axel ile text dosyası içeriğini download etme

Test.txt dosyasi içerisindeki alan adlarının kayıtçılarını sonuc.txt içine yazdırır.

while read url; do axel $url; done < mylinks.txt