Linux Üzerinde İzinler

Linux üzerinde izinler kafanızı karıştırıyor olabilir.Özellikle bir yanda uzun karışık semboller bir yanda ise rakamlardan oluşan ifadeler.Ancak umarım bu yazıdan sonra daha anlaşılır olacaktır.

İlk olarak bir dosyanın iznine bakarak ne ile karşı karşıya olduğumuza bakalım.

ls -l
-rwxrw-rw- 1 xuma xuma 580 May  5 16:45 first.py

Peki bunlar bizim için ne ifade ediyor ?

first.py adlı dosyamız hakkında bu ifadenin ne anlam ifade ettiğine bakalım.

  • first.py adlı dosya xuma kullanıcısına ait.
  • xuma kullanıcısı okuma,yazma ve çalıştırma yetkisine sahip.
  • Dosya xuma grubuna ait.
  • xuma grubundaki kullanıcılar okuma ve yazma yetkisine sahip.
  • Ve bütün kullanıcılar okuma ve yazma yetkisine sahip.

Peki bu harfler ne anlama geliyor ?

d : Bir dizin olduğu anlamına geliyor.

w : İzin sahibinin yazma iznine sahip olduğunu gösterir.

r : İzin sahibinin okuma iznine sahip olduğunu gösterir.

x : İzin sahibinin çalıştırma iznine sahip olduğunu gösterir.

Birde rakamlar vardı değil mi ?

Rakamsal izin değerleri yukarda bahsettiğimiz izin gruplarının ikili sayı sistemde değerlerinin karşılıklarının belirlenmesiyle oluşmakta.

Yukarıdaki dosyamızın izinleri üzerinden incelemeye devam edersek;

- rwx rw- rw-
0 111 110 110
111 = 7
110 = 6
110 = 6

Temel linux izinleri için sanırım bu kadarı yeterli olacaktır , umarım yararlı bir yazı olmuştur.