Golang ile Tc Kimlik Validasyon

Php ile yazmışken neden go ilede yazmayalım diyerek başladığım mini paket. Bu paket gibi birkaç tane bulabilirsiniz ama bu buda benim bakış açımdan;

package validatetc

import (
  "strconv"
)

func Validate(tcnumber string) bool {

  runes := []rune(tcnumber)

  if isSame(runes) {
    return false
  }

  if len(runes) != 11 {
    return false
  }

  odd, even, sum, rebuild := 0, 0, 0, ""

  for i := 0; i < len(runes)-2; i++ {

    a, _ := strconv.Atoi(string(runes[i]))

    if string(runes[0]) == "0" {
      return false
    }

    if (i+1)%2 == 0 {
      odd += a
    } else {
      even += a
    }

    rebuild += string(runes[i])

    sum += a
  }

  ten := (even*7 - odd) % 10

  indexTen, _ := strconv.Atoi(string(runes[9]))

  eleven := (sum + indexTen) % 10

  build := string(rebuild) + strconv.Itoa(ten) + strconv.Itoa(eleven)

  if build == tcnumber {
    return true
  }

  return false
}

func isSame(a []rune) bool {
  b := a[0:10]
  for i := 1; i < len(b); i++ {
    if b[i] != b[0] {
      return false
    }
  }
  return true
}